Sözleşme ve Politikalar

Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.GeceGezgini.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Bitez Mah.1313 Sokak, Flora Evleri No:12/12 BODRUM adresinde bulunan BODRUM Vergi Dairesine 3240471004 Vergi Numarası ile DOUBLE E GRUP BİLİŞİM A.Ş (‘GeceGezgini’) ile kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgilerini (adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası) işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site ‘ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu her çeşit etkinlik ve/veya organizasyonla ilgili biletlerin ve hizmetlerin GeceGezgini tarafından sitede veya mobil aplikasyonlarda online olarak internet üzerinden satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile GeceGezgini ve Üyenin Site ’ye üyeliğine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Üye tarafından sitede yapılacak tüm işlemler ve üyenin tüm bilet alımları bakımından hüküm ifade eder.

GeceGezgini’nin Hakları

GeceGezgini güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Side’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

GeceGezgini, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

GeceGezgini, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

GeceGezgini sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşme GeceGezgini’nin satış yapacağı, bilet adedi ve benzeri hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle GeceGezgini’nden hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

GeceGezgini’nin üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GeceGezgini kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim, İP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca GeceGezgini bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve GeceGezgini’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. GeceGezgini bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında GeceGezgini’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve GeceGezgini’nin izni dışındadır.

Üyenin Yükümlülükleri

Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GeceGezgini tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak GeceGezgini’ne ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. GeceGezgini’ne bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye’leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumlan lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde GeceGezgini’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve GeceGezgini’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun GeceGezgini tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, bilet satışının iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

Üye, Site’ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site’nin ve Üye'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan GeceGezgini sorumlu değildir.

Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

Satış Şartları ve Sözleşmesi

İşbu Sözleşme kapsamında ‘Organizatör’ etkinlikleri düzenleyen ve yöneten kişiyi ifade edecektir. Organizatörler, etkinlik mekanları, promoter, DJ olabileceği gibi gerçek veya tüzel kişiler olabilir. İşbu Sözleşme altında tüm düzenleyicilerin tamamından ‘Organizatör’ olarak bahsedilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında ‘Bilet’, fix menü, ücretli giriş, min. harcama gibi satın alınan tüm giriş ücret tipi kategorilerinde ki hizmetleri ifade edecektir.

GeceGezgini'nin kendi düzenlediği organizasyonlar dışında bilet fiyatlarını belirlemek, değiştirmek, oturma düzenine müdahale etmek gibi hiçbir hakkı ve yetkisi olmayıp bunların tamamı organizatörlerin sorumluluğunda ve yetkisindedir.

Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Organizatör belirler. Bilet alımının adil olmasını sağlamak amacıyla etkinliklerde bilet alımı sırasında bilet sayısı sınırlandırması getirilebilir. Böyle bir durum olduğunda işleminiz sırasında alabileceğiniz maksimum bilet adedi etkinlik sayfasında net olarak belirtilir. GeceGezgini belirttiği kişi başı maksimum bilet adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal edebilir.

GeceGezgini, bilet satın alan tüm üyelerine GeceGezgini etkinliklerini tanıtmak, GeceGezgini’nin sunduğu veya sunacağı yenilikleri duyurmak ve reklam amacı ile e-posta bülteni iletebilir, SMS bildirimleri, satış aramaları gerçekleştirebilir.

Bileti kaybolmaya ya da çalınmaya karşı korumak, muhafaza etmek Üye’nin yükümlülüğündedir. Kayıp, biletin silinmesi ve benzeri durumlar için sitedeki ‘Biletlerim’ linkinden yeniden gönderim sağlanabilir.

Bilet GeceGezgini tarafından basılabilir, kullanıcının mobil telefonuna elektronik olarak yollanabilir, kullanıcı tarafından çıktısı alınabilir ya da başka bir yol kullanılabilir.

Elektronik biletlerin veya benzeri teknolojilerin (QR kodlu hizmet alım makbuzu gibi) kopyalanması. Bu nedenle GeceGezgini tarafından biletleri satılan etkinlikler için GeceGezgini haricinde bilet satın alınmamalıdır. Elektronik bilet veya benzeri teknolojilerin kopyalanmaya, başkasına iletilmeye ve benzeri yollarla çoğaltılmaya ya da çalınmaya karşı Üye tarafından korunacaktır.

Satın alınan biletler ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletlerin yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Üye’nin bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda ücret iadesi ve benzeri hiçbir talebe hak kazandırmaksızın GeceGezgini’nin ya da organizatörün bileti iptal etme ve zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.

Organizatör çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir, tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürden organizatör sorumludur ve gerekli duyuruları yapar. Bu hallerde ödedikleri ücret Üye’ye iade edilecek olup GeceGezgini'nin ücret iadesinde izlenecek yolu belirleme hakkı vardır. Nasıl bir yol izleneceği duyurularda açıkça belirtilecektir. Hangi şartta olursa olsun ücret iadesi bilet bedeli ve hizmet bedeli ile sınırlı olup işlem bedeli gibi alınan asıl bedeller iade edilmez.

Biletler tükenebilir, satışa kapatılabilir ya da ilave biletler yeniden satışa açılabilir. Biletlerin satışı, kapasite düzenlenmesi ve benzeri konuları organizatörün yetkisinde olup, GeceGezgini sorumlu değildir. Organizatörler etkinlik kuralları belirleyebilirler.

Organizatörler Site’ye üye olmayan ve kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere güvenlik sebebi ile bilet satmayabilir.

Hizmet- Dijital Bilet İptal, İade ve Değişim Koşulları

Satın alınan Hizmet- Dijital Bilet iptal ya da iade işlemi, %100 olarak sadece devlet kurumlarınca duyurulmuş tanımlanmış mücbir sebep durumunda ve etkinlik iptalince yapılır.

GeceGezgini, devlet kurumlarınca tanımlanmış mücbir sebepler ve/ya organizatörün etkinliği iptali söz konusu değil ise etkinlik başlangıç saatinden 48 saat öncesine kadar yapılan iade taleplerinde %3 iptal hizmet bedeli keserek iade yapar. Satın alınan Dijital biletle ilgili değişiklikler, ancak aynı etkinliklerin eş değer bedelindeki biletleri için geçerlidir. Son 48 saat içinde satın alınmış hizmetlerde herhangi bir değişiklik yada iade yapılamaz.

Etkinlikler, etkinlik organizatörü tarafından çeşitli nedenlerle ertelenebilir veya iptal edilebilir. Bir etkinlik tarihi/mekanı/saati değiştirildiğinde, uygulanacak prosedür organizatörler tarafından belirlenir ve güncel bilgi tarafınıza ulaştırılacaktır. Bir etkinlik iptal edildiğinde satılan biletlerin iadesi ödeme yapılan kredi kartınıza en kısa sürede iade yapılır. Bilet alırken veya üye olurken vereceğiniz cep telefonu numarası, gösterilerin ertelenme ve iptali gibi durumlarda size ulaşmamızı kolaylaştırır. Lütfen, güncel cep telefonu ve mail bilgilerinizi verdiğinizden emin ol. Bir gösteri ertelenir veya iptal edilirse, gösteri mekânı veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir.

Ödeme ile İlgili Koşullar

Üye, etkinliklere ilişkin satın alacağı Hizmet- Dijital Biletleri Site aracılığı ile ödeyecektir. Bu ödeme işlemi başarı ile tamamlandığında, ilgili tutar ilgili Organizatöre GeceGezgini sitesinin komisyon bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar transfer edilecektir.

Fiyatlar Organizatörler tarafından belirlenmekte olup, bu ücretlere vergi vb. giderler de dahil olabilecektir.

Üyelerin fatura talepleri Organizatör tarafından karşılanacaktır.

Ödemeler Site’ye kaydedilecek kredi kartı ve banka kartı bilgileri ile doğrudan Site üzerinden yapılacaktır. Üye tarafından verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan Üye sorumlu olup, Üye GeceGezgini’ne ilgili tutarın ödeme aracından tahsil etmesi için yetki verdiğini kabul ve beyan eder.

Etkinlik ile İlgili Koşullar

Etkinlik alanına giriş esnasında biletin daha önce kullanıldığının belirtilmesi sonucu içeri giriş hakkı verilmemesi durumunda, bilet sahibinin uğrayacağı zarardan GeceGezgini sorumlu değildir. Kullanıcı, bilet alımı sırasında bu kuralı kabul etmiş sayılacaktır.

Etkinlik sırasında rahatsızlığa yol açan, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar yapanlar, mekân ilgilisi, organizatör veya GeceGezgini yetkilisi tarafından dışarı çıkarılabilir ya da mekâna alınmayabilir.

Etkinlik alanına giriş esnasında kimlik ibrazı, referans numarası ve/veya cep telefonu numarası verilmesi ya da ilave bilgi istenebilir.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

GeceGezgini, Üyelerin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

GeceGezgini, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

GeceGezgini’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GeceGezgini’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

GeceGezgini sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e- postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece GeceGezgini bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler GeceGezgini bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler GeceGezgini ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, GeceGezgini’nin “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

Üye aynı zamanda GeceGezgini’nin indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler GeceGezgini veya sözleşme yoluyla GeceGezgini’ne lisans verenlere aittir. Üye, GeceGezgini’nin yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, GeceGezgini’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GeceGezgini’nden talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, GeceGezgini’ne derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

GeceGezgini’nin, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup GeceGezgini’nin rücu hakkı saklıdır.

Sorumluluk

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızalan, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda GeceGezgini gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle GeceGezgini’nden hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

GeceGezgini hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. GeceGezgini’nin ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyelik İptali ve Sözleşmenin Feshi

Üyenin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda GeceGezgini, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üyenin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye GeceGezgini’nden hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. GeceGezgini doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’ den talep etmeye yetkilidir.

GeceGezgini, işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyenin üyeliğini iptal etmeye ve üyenin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek GeceGezgini’nden hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve GeceGezgini’nin veya üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Muhtelif Hükümler

Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin GeceGezgini tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından GeceGezgini sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

GeceGezgini’nin sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

İşbu Sözleşme ’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda Bodrum Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir. Üye sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

Ilaveten ,

GeceGezgini Kullanıcıları (Son Kullanıcı - alıcı) olarak

Yasal sorumluluklar çerçevesinde size hizmet verebilmemiz için,

BDDK, MASAK ve GİB tarafından yasalar gereği ayrıntılı şekilde denetlenen odeme hizmetleri partnerimiz iyzico nun https://www.iyzico.com/pazaryeri-alici-anlasma sini üyelik onay kutucuğunu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeyi Kabul Beyanı

Üye, Sözleşme’deki tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ni, üyelik onay kutucuğunu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

GeceGezgini Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbu siteye girerek ve kullanarak, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz. GeceGezgini sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye ‘sınıflandırma’ çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz GeceGezgini bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. GeceGezgini, Üyelik Sözleşmesi ile topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, GeceGezgini Üyelerine daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla GeceGezgini ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli Üyemiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, • İşleme amacını, • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, • Verilerin düzeltilmesini, • Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, • Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

GeceGezgini’nin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen üyenin tanımlanamayacağı bilgilerdir. Örneğin; ziyaret saatleri, incelenen sayfalar vb. GeceGezgini bu bilgileri her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu gibi, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşabilir.

Ödeme Güvenliği Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu Üyeye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve GeceGezgini tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir.

GeceGezgini KURUMSAL ÜYE (Alt Üye İşyerleri) KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda, Kurumsal Üyelerimiz tarafından tüm kullanımlarına tabi tutulan, hizmet şartlarımız bulunmaktadır. Amacımız, Kurumsal Üyelerimizin etkinliklerini tanıtmak ve/ya pazarlamak için bir platform sağlamak ve tüm üyelerin online bilet alması için basit ve hızlı bir yol sunmaktır. Bir Etkinliği GeceGezgini üzerinden tanıtan herhangi bir Kurumsal Üye aşağıdaki şartları ve koşulları kabul eder.

Bitez Mah.1313 Sokak, Flora Evleri No:12/12 BODRUM adresinde bulunan DOUBLE E GRUP BİLİŞİM A.Ş, “GeceGezgini” olarak anılacaktır.

Pazarlama Ağı: GeceGezgini’nin hali hazırdaki ve/veya daha sonra geliştireceği Internet, mobil uygulamalar ve sair tüm pazarlama kanallarından oluşan ağdır.

“Kurumsal Üyeler”, herhangi bir etkinliğin, Kurumsal Üyeye ücretsiz olarak sunulmasından veya herhangi bir şekilde pazarlamasından sorumlu gerçek ve tüzel şirketlerdir.

Etkinlik: Kurumsal Üye tarafından tek tek ve/veya ortaklaşa düzenlenecek ve/veya idare edilecek her türlü kültürel ve eğlence amaçlı tüm gösterilerdir. Kurumsal Üye tarafından pazarlama ve tanıtımları gönderilen etkinlikler, GeceGezgini kullanıcılarının sunumuna çıkar.

KULLANIM KOŞULLARI:

Bu kullanım şartları, GeceGezgini web sitelerinin ve etki alanlarının (içerdiği tüm web sayfalarını, alt etki alanlarını ve alt bölümleri de içeren) Kurumsal Üye tarafından tüm hizmet koşulları kapsamında kullanılmasını kapsar.

Kurumsal Üye, işbu belgede yer alan tüm şart ve koşulların yanı sıra GeceGezgini tarafından zaman zaman yayımlanabilecek diğer tüm çalışma kuralları, politikaları ve prosedürleri de kabul eder.

GeceGezgini, size, Etkinliklere ilişkin tanıtım, yönetme ve izleme ilgili bir etkinlik sayfası oluşturma izni verir ve size münhasır, devredilemez, alt lisanslanamaz bir hak sağlar.

Tüm şart ve koşullara uygun olarak Etkinlikle ilgili tüm geçerli yasa ve yönetmeliklerde (yabancı ve yerli) izin verilen ölçüde GeceGezgini, kaydettiğiniz bir Etkinlik için, doğrudan veya dolaylı olarak başka herhangi bir kimseye izin vermez.

Kurumsal Üye, olarak GeceGezgini Pazarlama Ağından faydalanmak için şunları kabul etmiş sayılır:

Kurumsal Üye, Etkinliğin pazarlama işleminin başlamasını talep ettiği tarihten en az 3 işgünü önce, “Sanatçıların isimleri, Etkinlik içeriği, Etkinlik tarihi, Etkinlik görselleri, bilet fiyatları, ayrılmış fiyatlandırma ve tarih bölümleri olması halinde tüm detayları” da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Etkinliklerin GeceGezgini Sistemi’nin içine programlanması için, GeceGezgini’nin kendisinden talep edebileceği her türlü bilgiyi/belgeyi/materyali, GeceGezgini’ne iletecektir. Kurumsal Üye tarafından gönderilen bilgilerin-belgelerin eksik, hatalı ya da yetersiz olması durumunda GeceGezgini etkinliği sitede yayınlama ya da tüm bilgiler tamamlanıncaya kadar etkinliği yayınlamaya bekletme hakkına sahip olup, bu kapsamdaki olası gecikmelerden ve zararlardan dolayı GeceGezgini, hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve Kurumsal Üye de bu nedenle her ne gerekçe ile olursa olsun GeceGezgini’nden herhangi bir hak, alacak ve talepte bulunmayacaktır.

Ayrıca, etkinlik bilgilerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde GeceGezgini’ne iletilmemesi halinde GeceGezgini, etkinliği yayına açmama ve zararlarını Kurumsal Üyeden talep etme hakkına da sahip olup, Kurumsal Üye de bu nedenle her ne gerekçe ile olursa olsun GeceGezgini’nden herhangi bir hak, alacak ve talepte bulunmayacaktır. Kurumsal Üye; GeceGezgini’ne sunduğu bilgilere/belgelere ilişkin olarak, münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve söz konusu bilgiler/belgeler ve/veya etkinlik bilgisi değişiklikleri sebebiyle GeceGezgini’nin uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı ve işgücü kayıplarını tazmin etmeyi kabul eder.

Kurumsal Üyenin, etkinlik yayına açıldıktan sonra değişiklik yapmak istemesi durumunda, Kurumsal Üye, değişiklik taleplerini web sitesi üzerinden yazılı olarak GeceGezgini’ne bildirmek zorunda olup, ilgili değişiklik ancak GeceGezgini`nin onayı durumunda gerçekleşecektir.

Promosyon Materyalleri:

Kurumsal Üye;

 • Etkinliğin pazarlaması ve/veya promosyonu için GeceGezgini’ne verdiği promosyon materyallerine ya da sair tanıtım görsellerine ilişkin olarak, tüm fikri mülkiyet haklarını ve diğer hakları, usulüne uygun olarak iktisap etmiş olduğunu ve bunları GeceGezgini’ne vermeye yasal olarak yetkili olduğunu; bu materyallere ve görsellere ilişkin tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu,
 • Etkinlik promosyon materyallerinin ya da görsellerinin GeceGezgini tarafından kullanımının, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkına tecavüz oluşturmayacağını,
 • Promosyon materyallerine/görsellerine ilişkin olarak hukuki, idari, mali, cezai ve sair her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ve
 • Yukarıdakilere ilişkin olarak GeceGezgini’ni; her türlü talebe/iddiaya karşı tüm zararlardan ari tutacağını ve tazmin edeceğini, GeceGezgini’ne yönelebilecek olası taleplerde de tek muhatabın kendisi olacağını
 • Sözleşme kapsamındaki tüm faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine uygun davranacağını beyan ve taahhüt eder.
 • Kurumsal Üyenin, Promosyon Materyalleri hükmüne aykırı davranması ve/veya başta fikri ve sınai haklar olmak üzere üçüncü şahısların herhangi bir hakkını ihlal ettiği konusunda GeceGezgini hak sahibinden ciddi anlamda bir ihbar alması durumunda, GeceGezgini, tek yanlı kararına bağlı olarak ve Kurumsal Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, hak ihlalini önlemek kapsamında gerekli tüm tedbirleri derhal alabilecek, bu meyanda gerekmesi durumunda, Kurumsal Üyeye de bildirmek sureti ile, etkinliği yayından kaldırma hakkına da sahip olabilecektir.

  Kurumsal Üye, GeceGezgini sisteminde, Etkinlik ile aynı tarihe denk gelen diğer Etkinliklerin olabileceğini de bilerek, GeceGezgini’nin Etkinliğin pazarlama ve promosyon başarısına ilişkin olarak, herhangi bir sorumluluğu ya da garanti yükümü olmadığını kabul eder.

  Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali

  Kurumsal Üyeden ya da Etkinlik sanatçısından ve/veya Etkinlik mekânından kaynaklı nedenlerden ya da herhangi bir sebepten dolayı; Etkinliğin yayını başladıktan sonra, Etkinliğin ertelenmesi, iptal edilmesi veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanamaması durumunda, Kurumsal Üye aşağıdaki hükümlerin uygulanacağını beyan ve taahhüt eder;

 • Kurumsal Üye, söz konusu Etkinliğin iptalini/ertelenmesini ve buna bağlı geri prosedürünü ve politikasını ya da yeni etkinlik tarihini GeceGezgini web sitesinde duyurulması için hızlı şekilde temasa geçecektir.
 • Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle GeceGezgini'nin uğrayacağı her türlü zarar ve harcama tutarı, Kurumsal Üye tarafından, GeceGezgini’nin ilk talebi akabinde GeceGezgini'ne nakden ve defaten ödenecektir.
 • Kurumsal Üye, Satış Ağı üzerinden satmış olduğu Geçersiz Dijital biletler için Etkinliğin iptal edildiği/ertelendiği zamana kadar geçen sürede yapılan satışlara ait tüm kredi kartı komisyonunu , KDV masraflarını, sözleşme uyarınca muaccel hale gelen diğer alacaklarını ve de iptal hizmet bedeli tutarını , toplam %3 olarak ödeyecektir. Müşteri, dijital bilet adetlerinin ve bu madde kapsamındaki bedellerin belirlenmesi konusundaki tek kaynağın Gecegezgini kayıtları olduğunu kabul ederek, bu maddeye istinaden hesaplanacak tutarlara, şimdi ve gelecekte hiçbir itirazda bulunmayacağını, ödeme tutarından indirim talep etmeyeceğini ve bu hükmü basiretli tacir sıfatıyla değerlendirdiğini de beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Ek olarak, Kurumsal Üyenin objektif mahiyette hiçbir mücbir sebep olmaksızın pazarlama ağına katılmış etkinliğini 2 defadan fazla iptal etmesi ve/veya ertelemesi durumunda, GeceGezgini, Kurumsal Üyeden yeni gelecek etkinlikleri açmama hakkına da sahip olacaktır.
 • Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi ya da etkinliğin etkinlik saatinden geç başlaması/erken bitirilmesi/yarıda bırakılması veya etkinlik sanatçısının performansına ya da mekâna dair sorunlar nedeni ile Tüketicilerin GeceGezgini’ne vaki tüm taleplerinden/şikayetlerinden dolayı doğrudan ve münhasıran Kurumsal Üye sorumlu olup, Kurumsal Üye, GeceGezgini’nin doğmuş ve doğacak tüm zararlarını/masraflarını derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Hesap, Şifre ve Güvenlik

  Kurumsal Üye, şifresini ve hesabın gizliliğini korumakla yükümlü olur ve hesabı altında kayıtlı tüm alt kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm eylemler de dahil olmak üzere, hesabı dahilinde gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumludur. Parola veya hesap bilgilerinin yetkisiz olarak kullanması durumunda GeceGezgini’ne derhal bildirimde bulunulmadır. GeceGezgini hesabına yetkisiz erişimden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya diğer yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

  İki veya daha fazla taraf arasında hesap sahipliğine ilişkin herhangi bir ihtilaf olması durumunda, GeceGezgini’ne söz konusu ihtilafın bildirilmesi gerekir.

  GeceGezgini İçerik

  Pazarlama ağı ilgili olarak sunulan ya da bunlarla bağlantılı olan ya da başka bir şekilde GeceGezgini tarafından kullanıma sunulan bilgiler, veriler, yazılımlar, metinler, tasarım öğeleri, grafikler, resimler ve diğer içerikler (topluca “İçerik”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyallerin, Pazarlama ağı (topluca “GeceGezgini İçerik”) telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari sırlar veya diğer fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları ve yasalarla korunmaktadır.

  GeceGezgini öncelikli amacı, şirketler ve kuruluşlar (Kurumsal Üyeler) ile Tüketiciler (üyeler) arasında bağlantı sağlamaktadır. Kurumsal Üyeler tarafından verilen her türlü bilgi veri tabanında saklanabilir ve Web sitesinde kamuya açık olabileceği kabul edilir.

  Kurumsal üye, GeceGezgini’ne sunmuş olduğu Etkinlik Bilgilerinden oluşan içeriğin herhangi bir üçüncü tarafların haklarıyla çatışmadığını kabul ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere (yabancı ve yerli) uygun olduğunu kabul eder. Ayrıca, Etkinlik Bilgilerinin doğru olduğunu taahhüt eder. GeceGezgini, kendi takdirine bağlı olarak, Etkinlik Bilgilerinin bu kullanım şartlarına uymadığına inandığında, herhangi bir zamanda Web Sitesi'nden Etkinlik yayınını kaldırma hakkını saklı tutar.

  Kurumsal Üyenin vermiş olduğu herhangi bir yanlış ya da yanıltıcı bilgiler sonucunda herhangi bir kullanıcıya ödenecek tazminat Kurumsal üye sorumluluğundadır.

  Kurumsal Üye, Pazarlama Ağını aşağıdaki koşularla asla kullanamaz:

  Hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, hileli, iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başkalarının mahremiyetine zarar veren, nefret dolu veya ırkçı, etnik veya başka türlü sakıncalı herhangi bir İçeriği yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;

  Herhangi bir kişi veya varlığın kimliğine bürünme veya yanlış bir şekilde bir kişi veya kuruluşla ilişki yanlış beyan etme;

  Herhangi bir kişi veya tüzel kişinin patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İçeriği yükleme, postalama, e-posta ile gönderme, iletme veya başka bir şekilde GeceGezgini Pazarlama Ağı aracılığıyla kullanıma sunma.

  Kurumsal üye, Pazarlama Ağına bağlantılı herhangi bir üçüncü taraflarca sağlanan içeriğin tümünü, GeceGezgini'nin, ön izlemeye koymadığını kabul eder. GeceGezgini kendi takdiri doğrultusunda, içeriğin tamamını, kısmen veya tamamen değiştirmesini veya kaldırmasını ve / veya Pazarlama Ağının herhangi bir zamanında (herhangi bir bildirimde bulunarak veya bildirmeden) herhangi bir nedenle veya neden olmadan kullanım hakkını iptal etmesini ve sona erdirmesini elinde bulundurur.

  Kurumsal Üye tarafından yaratılmış ve sunulmuş bilgililer doğrultusunda, GeceGezgini’nde yayınlanan etkinlikler ve içerikleri Kurumsal Üye sorumluluğundadır.

  GeceGezgini Pazarlama Ağına katılmış Kurumsal Üye, bu koşullar doğrultusunda üçüncü taraflara ait gizli bilgileri ifşa etmediğini anlamış ve kabul etmiştir.

  Kurumsal Üye, GeceGezgini Pazarlama Ağı’nın planlamasının GeceGezgini tarafından geliştirilen/geliştirilecek olan kavram ve fikirlerden (“Fikirler”) ortaya çıktığını ve GeceGezgini’nin hak ve yetkisinde olduğunu kabul ederler. Aynı şekilde Pazarlama Ağı’nın daha etkili olarak çalışabilmesi için gerekli olan yazılım bazlı dağıtım ve yayın programlarındaki değişikliklerin, GeceGezgini’nin Fikirlerini gerçekleştirmek için gösterdiği yazılım bazını geliştirme çabalarının sonucu olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca, bilgisayar yazılımının Fikirlere uyarlanmasından doğan Fikirler ’in ve söz konusu bilgisayar yazılımı değişikliklerinin, GeceGezgini’nin mülkiyetinde olduğu ve mülkiyetinde kalacağı ve Kurumsal Üyenin GeceGezgini’nin söz konusu mülkiyetini sadece işbu çerçeve dahilinde kullanmaya yetkili olduğunu kabul etmiştir.

  Bu koşulların herhangi bir hükmünün ihlali veya tehdit altında olması durumunda, GeceGezgini, bu tür bir ihlal nedeniyle hem doğrudan hem de sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal olarak kabul edilebilecek başka herhangi bir hukuk yoluna başvurma hakkına sahip olacaktır.

  Kurumsal üye, GeceGezgini ile etkinliğini yayına çıkmak istediğinde yukarıdaki koşulları kabul eder.

  Ilaveten ,

  GeceGezgini KURUMSAL ÜYE (Alt Üye İşyerleri -satıcı) olarak

  Yasal sorumluluklar çerçevesinde size hizmet verebilmemiz için,

  BDDK, MASAK ve GİB tarafından yasalar gereği ayrıntılı şekilde denetlenen odeme hizmetleri partnerimiz iyzico nun https://www.iyzico.com/pazaryeri-satici-anlasma sini kurumsal üyelik onay kutucuğunu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  Kurumsal Üye Kullanım Koşulları Kabul Beyanı

  Kurumsal Üye, tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Kurumsal Üyelik Koşulları” ni, kurumsal üyelik onay kutucuğunu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  Bu gizlilik anlaşması DOUBLE E GRUP BİLİŞİM A.Ş’in (bundan sonra “biz” ve “bizim” olarak anılacaktır) web sayfamızı (www.gecegezgini.com.tr) ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi toplayıp kullanılmasıyla ilgili açıklamalar içerir. İş etiği olarak iletişim halinde olduğumuz her bir bireyin kişisel bilgilerinin mahremiyetini ve korunmasını taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizi işlerken gizlilik ve veri koruma yasaları çerçevesinde hareket ediyoruz.

  Web Sitemizde Topladığımız Kişisel Bilgiler

  Sitemizin kişisel güven gerektiren herhangi bir interaktif temasını kullandığınızda, cevaplamanız için tarafımızdan bir soru yönetildiğinde ya da uyarı sistemimize kişisel detaylarınızı girdiğinizde hakkındaki bilgiler sistemimiz tarafından depolanır. Bu bilgiler bizden hizmet almak istediğiniz konu ile alakalı olarak almak istediğinizi hizmetin verilmesini sağlayacak niteliktedir.

  Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Değerlendiriyoruz?

  Hukuksal bir gereklilik olmadığı müddetçe kişisel bilgilerinizi sadece talep ettiğiniz hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Örneğin bilgilendirme servisine ya da bizden haberler servisine kayıt olduğunuzda kayıt sırasında verdiğiniz mail adresinizi size cevap vermek için kullanıyoruz. Aksini açıkça beyan etmediğiniz sürece iletişim detaylarınız asla farklı nedenler ve gerekçelerle kullanılmamaktadır.

  Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Depoluyoruz?

  Kişisel bilgilerinizin güvenli ve gizli tutulacağını, kullanım için gerekli olan zaman diliminden fazla saklamayacağımızı taahhüt ediyoruz. Zaman zaman grubumuzun bünyesinden yahut üçüncü şahıslardan bilgi işleme teknolojimizin yönetimiyle ilgili destek istediğimiz durumlar olabilir. Bu sistemlerden bazıları deniz aşırı ülkelerde konumlanmış olabiliyor. Bilgilerinizi bu gibi durumlarda üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına ya da deniz aşırı ülkelere sadece sağlamlığından ve güvenliğinden, gizlilik ve veri koruma yasalarının uygulandığından emin olduğumuzda transfer ediyoruz.

  Çerezleri Nasıl Dağıtıyoruz?

  Çerezler web tarayıcınız tarafından bizim sayfamızın da dahil olduğu belli başlı sitelere girdiğinizde depolanan küçük veri kutucuklardır. Kullanılan çerezler genellikle sitede bulunduğunuz süre boyunca deneyimlerinizi zenginleştirmek için, siteden çıkış yaptığınızda depolanan tüm verilerin silindiği “Session” (Süreçsel) ya da tekrar eden ziyaretlerde “Permanent” (Kalıcı) çerezlerdir.

  Web sitemizi kullandığınızda belirttiğimiz koşullar ve şekillerde tarayıcınızda çerez depolamamıza izin vermiş olursunuz. Eğer sitemizden gelen çerezleri kabul etmiyorsanız ya da Permanent (kalıcı) çerezlerin gelecekte bilgisayarınızda depolanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını değiştirip çerezleri engellemeyi aktive / deaktive edebilirsiniz. Nasıl yapabileceğiniz konusunda desteğe ihtiyacınız varsa tarayıcınızın “Yardım” bölümüne başvurabilirsiniz.

  Çerez ayarlarını değiştirmek sitenin bazı özelliklerini olumsuz etkileyip düzgün çalışmamasını neden olabilir.

  Çerezleri, ziyaretçilerin site içindeki kullanım analizlerini yapmak, yine kullanıcıya yardımcı olacak bazı opsiyonları işlevselleştirmek (dil tercihleri ya da bilgileri yazıcıya yollama seçeneği gibi) için depoluyoruz. Bu bize, kullanıcılara daha iyi bir çevirimiçi hizmet vermemiz konusunda yardımcı oluyor. Bu kategorideki çerezlere “First Party” (Birincil Parti) çerezleri denir.

  “Third Party” (Üçüncü Parti) çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitelerini izlemek, sitemizi ziyaret etmeden önce arama yaptığınız terimleri ya da bize ulaştığınız siteyi takip etmek amacıyla kullanılabilir. Bu işlem bize çevirim içi profilimizi güçlendirmemiz açısından yardımcı oluyor.

  Çerezleri, belirleyici kişisel özellikleriniz hakkında bilgi edinmek için kullanmıyoruz.

  Depoladığımız çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz. allaboutcookies.org. adresini ziyaret ederek çerezler hakkında çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

  Web Sitesi Linklerine Karşı Sorumluluklarımız

  Web sitemizi kullandığınızda belirttiğimiz koşullar ve şekillerde tarayıcınızda çerez depolamamıza izin vermiş olursunuz. Eğer sitemizden gelen çerezleri kabul etmiyorsanız ya da Permanent (kalıcı) çerezlerin gelecekte bilgisayarınızda depolanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını değiştirip çerezleri engellemeyi aktive / deaktive edebilirsiniz. Nasıl yapabileceğiniz konusunda desteğe ihtiyacınız varsa tarayıcınızın “Yardım” bölümüne başvurabilirsiniz.

  Güncellemeler

  Zaman zaman burada yer alan gizlilik politikasından farklı değişikliklere ve güncellemelere gidebiliriz. Yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı ara sıra kontrol etmeniz gerekebilir.

  Bilgileriniz ve Tercihleriniz Değiştiğinden Bizimle Bağlantı Kurun

  Bizden gelen haberleri engelleme ve bilgilerinizdeki değişiklikler için bizimle iletişime geçebileceğiniz gibi, hakkınızdaki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili endişeleriniz için de bizimle aşağıdaki adresten bağlantı kurabilirsiniz.

  Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın

  Kapat ve Kabul et